Drugi dio priče o elementu za lavabo bavi se izradom rama sa vratima.

Slika 1 Jasenove letve pripremljene.

Slika 2 Takođe sam upotrijebio preklopni spoj. Jednostavan je, brz i pouzdan.

Slika 3 Ram ulijepljen.

Slika 4 Profilisanje dna rama – pripremne rupe bušilicom …

Slika 5 … između rupa izrezano ubodnom …

Slika 6 … i onda frezerom zaobljene ivice.

Slika 7 Izrada krila je takođe počela pripremom jasenovih letvi …

Slika 8 … kao i šperploče koje će činiti ispunu.

Slika 9 Kako je šperploča bila debljine 5 mm to sam u moj stoni frezer utakao bit od 6 mm i, pomoću otpadne letvice, natociljao ogradu (firung) da bit ide po sredini letvi.

Slika 10 Urezivanje žljebova sam odradio u više plitkih prolaza jer je jasen tvrd. Ovaj korak uspješno se izvodi i na stonom cirkularu samo valja zarotirati letve za 180 stepeni pri svakom sledećem prolazu.

Slika 11 Ostalo još da se na stonom cirkularu izdvoje čepovi na horizontalnim letvama. Ovi čepovi će ulaziti u žljebove i povećati površinu lijepljenja tj čvrstoću krila. Kako krila nisu velika to ni čepove nisam radio predugačke.

Slika 12 Malo turpijanja i „ciliganja“ i krila spremna za lijepljenje. Razlog postojanja ovih srednjih vertikala na krilima je čisto iz razloga što nisam imao dovoljno široku šperploču. Ko ima slobodno ih može preskočiti.

Slika 13 Lijepljenje je išlo iz dvije faze. Prvo je išao donji dio.

Slika 14 Kada je stislo uzete konačne mjere za šperloču.

Slika 15 Ploče izrezane na konačnu mjeru.

Slika 16 Ovako to dolazi u žljebove.

Slika 17 Završetak lijepljenja tj i gornja horizontala ulijepljena.

Slika 18 Profilisanje krila počelo je od šarki. Pomoću šublera odredio sam koliko „mesa“ tj drveta je potrebno ostaviti kako bi one pravilno „legle“.

Slika 19 Ostatak debljine krila mogao se odstraniti da bi ista fino ulazila u ram. Moj omiljeni bit montiran na tu visinu.

Slika 20 I krila izprofilisana za „tili čas“. Ovo takođe može na stonom cirkularu da se odradi tj imanje stonog frezera nije preduslov za ovakvu izradu. Samo je lakše.

Slika 21 Sve leglo kako treba. Može završnica.

Slika 22 Ugradnja šarki – ovu foru sam i ranije opisivao – u jednu od njih (mušku) se izbuši rupa tek da prođe ekserčić. Važno je rupu precizno pozicionirati na presjek srednjih linija horizontale i vertikale.

Slika 23 Ženski djelovi šarki fiksiraju se u krila.

Slika 24 Krila se stave na ram već kako treba da stoje. Onda se utakne ona muška šarka sa rupicom i ekserom se u ramu utisne gdje treba da dođe centar rupe za nju.

Slika 25 Šarke montirane.

Slika 26 Ručkice, magneti da pridrže krila kada su zatvorena, dvije ruke bezbojnog laka i sve spremno za montažu.

Slika 27 Ram sa krilima stigao na poziciju.

Slika 28 Naslonio sam ga na kutiju, pridržao stegama i, sa zadnje strane, prišarafio za vertikale tj stubove.

Slika 29 I to je to. Puno drvo, granit – će da traje 100 godina.

Slika 30 A evo i greške koja mi se pojavila – desno krilo ima odstupanje tj letva se nakrivila. Nije strašno tj ostavio sam ga tako al’ … me nervira. Mislim da je to jer sam uzeo letvu kojoj vlakna nisu ravna već izuvijana. Uporedite na slici 26 razliku između nje i susjedne joj letve na lijevom krilu (koja sada naliježe kako treba). Ako neko ima drugačije objašnjenje neka ostavi u komentarima – biću zahvalan.

 

Povezani tekst: Element za lavabo – I dio