Slika 1 U majstorskom žargonu dva dijela koji čine šarku zovu se muški i ženski. Neću ulaziti u detalje otkud baš ideja da se tako zovu. Za našu priču bitno je da ženski dio ide u krilo a muški u okvir. Pri kupovini šarki dobro je kupiti jedne više koje ćemo žrtvovati za nauku.

Slika 2 U prvom koraku u muškom dijelu „žrtvene“ šarke ćemo precizno (tačkašem) odrediti tačku u kojoj se ukrštaju srednje linije same šarke i ovog dijela sa navojem koji ide u drvo.

Slika 3 Koliku rupu ćemo izbušiti uglavnom nam diktira prečnik šila ili malog šarafcigera ili eksera kojeg ćemo koristiti u nastavku priče.

Slika 4 Bušenje rupe kroz šarku. Ovdje je super ako imate stonu bušilicu mada i ručnom ide sasvim precizno.

Slika 5 Evo – ovo je fora. Kako se koristi – slijedi u nastavku.

Slika 6 U krilo vrata Izbušimo potrebne rupe i u njih ušarafimo ženske polovine šarki.

Slika 7 Potrebna odstojanja (luftove) krila od okvira ili poda obezbjedimo pomoću šajbi ili nečeg njima sličnog.

Slika 8 Krilo naslonimo na okvir kako već treba da stoji (ovdje je dobro imati pomoć sa strane ili bar stege). Onaj probušeni dio utaknemo u već fiksirane ženske polovine šarki i šilom označimo gdje treba bušiti u okviru. To je to! Krajnje jednostavno i vrlo precizno.

Slika 9 Pozicija gdje treba bušiti.

Slika 10 Ostaje još da se ušarafe i muške polovine šarki. Ako ste se ikad zapitali čemu služi ključ 11 evo odgovora i na to pitanje.

Slika 11 Novo krilo leglo „kao saliveno“. Slični tekstovi: Klap šarke – montaža