Baštenski sto za hobi majstore. Dopadljiv dizajn, rekao bih sa najmanjim utroškom materijala, jednostavna izrada i čvrsta konstrukcija. Sve je spremno za vino, klapu i gitare.

Slika 1 Na stovarištu sam kupio suvu dasku 5 cm debljine tzv “pontal” i odnio kod profi stolara da je provuče kroz diht mašinu i usitni. Specifikacija letvi za sto kao što je ovaj je sledeća: 10x190cm – 11 kom; 10x70cm – 4 kom; 10x60cm – 2 kom; 5x18cm – 8 kom; 15x150cm – 2 kom; 15x85cm – 4 kom.

Slika 2 Ugao pod kojim stoje noge je 30 stepeni i prvo sam krenuo da napravim šablon koji će mi pomoći da pod njim režem daske ručnim cirkularom. Dvije letve …

Slika 3 … prva izrezana pod uglom od 30 stepeni …

Slika 4 … i onda zalijepljna za drugu kao na slici.

Slika 5 Prvim rezom izrežemo i dasku i šablon pa, odatle dalje, sve što treba uraditi je poravnavati ivicu šablona sa linijom olovke. Inače, noge sam rezao od dasaka 15×85 cm.

Slika 6 Prva noga izrezana. I gornja i donja ivica su pod 30 stepeni mada na slici ne izgleda tako. Kako je početna mjera daske bila 85 cm to znači da, kada se nakosi na 30 stepeni, visina će joj biti 85*cos30 = 73,5 cm. Na to se naslanja ploča stola debljine 4,5 cm pa mu je konačna visina izašla oko 78 cm (gore/dolje metar-dva 🙂 … nisam cjepidlačio).

Slika 7 Sve noge podrubljene na 30 stepeni.

Slika 8 Gornje prečke koje će povezivati noge izrađene od letvi 10×70 cm i takođe podrubljene pod 30 stepeni.

Slika 9 Lijepljenje – isto kao kod primorskih škura (i svih elemenata koji stoje napolju) koristio sam vodootporno ljepilo. Ono se označava kao klasa D4 i kupuje u „bojama i lakovima“.

Slika 10 Noge ulijepljene za gornju prečku. Prvo ljepilo i ekseri (umjesto stega) a, pošto je uhvatilo, i po 3 šarafa u svaki spoj.

Slika 11 Sada je red došao i na donju prečku tj onu koja će držati i klupe. Nju sam radio od letvi 15×150 cm. Na rastojanju 21 cm od dna gornje prečke povukao sam horizontalu (klizna vinkla podešena na 60 stepeni). Ova horizontala će predstavljeti gornju ivicu prečke koja nosi klupe.

Slika 12 Donje prečke malo podrubljene na krajevima čisto estetike radi.

Slika 13 A onda i ulijepljene takođe kobinacijom ekseri + ljepilo. Kasnije ove spojeve ojačavaju još po dva M8 šarafa kroz svaku nogu jer je tu opterećenje najveće.

Slika 14 Kolega takođe na visini zadatka.

Slika 15 Izrada ploče stola – sedam letvi 10x190cm poređane jedna uz drugu i ivice im poravnate pomoću šablona sličnog kao sa početka priče samo, ovog puta, napravljenim pod pravim uglom.

Slika 16 Onda sam od ivice posložio četiri letve i toj četvrtoj zabilježio gdje dolazi.

Slika 17 Ovdje će stajati prečka koja povezuje letve u ploču od stola.

Slika 18 Lijepljenje te prečke. Korištene su druge dvije letve 10×70 cm takođe podrubljene. Između letvi koje idu u ploču sam, prije lijepljenja, umetnuo drvene tiple (8 mm) i tako ih razmakao jednu u odnosu na drugu.

Slika 19 Posle sam i po sredini ulijepio i jednu tanku letvicu. Činilo mi se dobrom idejom.

Slika 20 Ploča od stola gotva.

Slika 21 Sa gornje strane sam ubušio i šarafe kao pojačanje.

Slika 22 Sada je na red došla montaža. Noge pričvršćene stegama za ploču stola.

Slika 23 Prvo sam u prečke koje nose klupu izbušio rupe i taj spoj utvrdio sa (već pominjanim) M8 šarafima.

Slika 24 Onda sam „iz kufera“ izvukao šarafe 10 cm dužine ostale od demontaže nekog starog krova. Ovim šarafima sam fiksirao noge za ploču stola. Dovoljna su bila četiri jer baš „uhvate“.

Slika 25 Ostalo je još da se između nogu i ploče popriječe letve koje će spriječiti ljuljanje stola. Na krajevima su izrezane pod 45 stepeni a dimenzija su 10×60 cm.

Slika 26 I evo ga na sopstvenim nogama. Super izgleda.

Slika 27 Izrada klupa. Po dvije letve dimenzija 10×190 cm, takođe razmaknute za širinu tiplova (8 mm). Odozdo su povezane sa četiri podrubljene letvice 5×18 cm pomoću ljepila i šarafa.

Slika 28 Klupe ušarafljene i, što je još važnije, testirane od strane dva superteškaša istovremeno. Drže bez problema.

Slika 29 Pomoću ručnog frezera sam klupama i ploči stola zaoblio oštre ivice. Ostalo još da se ofarba.

Slika 30 Kako je bilo kišno vrijeme morao sam unutra da farbam. Cijela radionica je bila blokirana danima. Da ponovo radim – prvo bih farbao pa tek onda lijepio. Djelovi gdje dolazi lijepak zaštite se molerskom trakom i … farbaj na komot. Ovako je baš bilo maltretiranje zavlačiti četku između letvi tj unutar onih proreza od 8 mm. Potroši se mnogo više vremena, više boje i opet ne ispadne dobro ofarbano.

Slika 31 Drvo sam prvo natopio impregnacijom koja se, uglavnom, koristi za krovove. Već sam je pominjao u tekstu o škurama.

Slika 32 Posle imprengnacije došla su dva sloja sandolina. Ovaj sandolin se beskonačno sušio. Valjda zbog vlage u vazduhu.

Slika 33 Ali … na kraju se ipak osušio a baštenski sto ispao baš dobro.