Jun 2014 Napisao: ZenMan

Čest slučaj sa kojim se, pri korištenju frezera, srećemo je potreba da bit izviri na tačno određenu visinu. Npr. u ovom slučaju bilo mi je potrebno tačnih 7 mm. Postoje razne metode i pomagala pomoću kojih se to da uraditi a procedura opisana u nastavku meni se pokazala kao najpraktičnija.

 

Slika 1 Bit stegnemo u frezer, gurnemo ga da dodirne površinu stola i zakočimo.

Slika 2 Klizač sa strane frezera otpustimo tako da slobodno padne na postolje.

Slika 3 Uzmemo borer potrebnog prečnika (7 mm u ovom slučaju) i podmetnemo ga između postolja i klizača. Klizač sada stegnemo.

Slika 4 Kada izvučemo borer rastojanje koje ostaje između klizača i postolja je tačna visina koja nam je potrebna. Sada frezer otkočimo …

Slika 5 … i spustimo da klizač opet udari u postolje.

Slika 6 Sa druge strane dobićemo bit koji viri tačnih 7 mm!