U majstorskom žargonu pod pojmom „ger“ naziva se poprečni rez ili, još preciznije, poprečni rez pod 45 stepeni. Ne mora se posebno naglašavati koliko često se potreba za ovakvim rezovima sreće i zato se, vremenom, po radionici nakupe različite opcije za njihovo izvođenje. Npr moja radionica sada već raspolaže arsenalom od namjenskog ger cirkulara, preko klizača za stoni cirkular, „kadice“ sa žljebovima za ručnu testeru pa sve do „usko specijalizovanog“ klizača za ramove. Evo sada i nove opcije. Ovo sam skoro vidio na internetu, lako se pravi a još lakše upotrebljava pa bi prosto bilo glupo ne imati jedno takvo pomagalo.

Slika 1 Prvo sam izrezao bukove letvice koje će biti klizači.

Slika 2 U letvice sam pripremio rupe za šarafe a u kanale ubacio matice da letvice malo izvire iznad ploče dok ljepilo ne uhvati.

Slika 3 Epoxy.

Slika 4 Na letvice sa epoxy-jem nalegao sam ploču i nju opteretio … ger cirkularom. Sve po radionici danas „pršti“ od gerova.

Slika 5 Kada je ljepilo uhvatilo klizače sam, odozdo, pritvrdio šarafima.

Slika 6 Proklizalo iz prve.

Slika 7 Onda sam podigao list cirkulara i izrezao tzv „nulti rez“ na klizaču.

Slika 8 Pomoću lenjira zacrtana linija pod 45 stepeni u odnosu na list cirkulara (cirkular isključen iz struje – obavezno).

Slika 9 Po toj liniji sam poravnao letvu koja će biti lijevi oslonac i označio i njenu zadnju liniju kako bih znao gdje da bušim rupe za šarafe.

Slika 10 Oslonac ušarafljen odozdo.

Slika 11 Ostalo je još da mu se odreže višak i lijeva strana završena.

Slika 12 Letvu za desni oslonac prvo izrežemo pod 45 stepeni koristeći već urađeni lijevi oslonac.

Slika 13 E ovo je, ustvari, najvažniji segment izrade. U desnu letvu sam izbušio dvije pomoćne rupe za pozicioniranje šarafima. Onda sam je pod tačnih 90 stepeni postavio u odnosu na lijevu letvu i ušarafio u tablu odozgo. Znači – jedino je važno da nam ova dva oslonca budu pod tačnih 90 stepeni. Onda sam klizač okrenuo i odozdo utvrdio i desni oslonac sa još šarafa.

Slika 14 Ostala je još srednja letva. Njen vrh sam na sad već gotovom klizaču „našiljio“ pod 45 stepeni i takođe je ušarafio. Srednja letva je važna kao zaštita od lista cirkulara.

Slika 15 I to je to – klizač spreman. Ostalo je još da demonstriramo kako radi.

Slika 16 Radi lakše upotrebe preporučujem numerisati lijevu i desnu ogradu sa brojem 1 odnosno 2. Krajeve letvi koje će sačinjavati budući ram numerišemo brojevima od 1 do 8 …

Slika 17 … sve neparne naslanjamo na broj 1 tj na lijevi oslonac …

Slika 18 … a sve parne na desni tj na br. 2.

Slika 19 I svaki put dobijemo tačnih 90 stepeni.