Završnica stola za pisanje.

01 Daska 5-ica koja ce biti zadnja precka

Slika 1 Daska “petica” koja će biti zadnja prečka stola izrezana na mjeru i urezan joj ovaj žlijeb sa slike.

02 OVako se uklapa sa nogama

Slika 2 Ovako se uklapa sa nogama. Ovaj spoj je i dalje klimav na ljuljanje pa ću morati da napravim i kosnik tj da formiram oblik trougla jer tako sigurno nama ljuljanja.

03 Zljebovi na prednjoj strani nogu

Slika 3 Sada je na red došao prednji kraj nogu. Prvo sam u frezer uglavio bit od 18 mm i počeo sa urezivanjem žlijeba koji će prihvatiti letve.

04 Ovako izgledaju

Slika 4 Ovako su žljebovi izgledali na kraju balade.

05 Montaza zadnje precke

Slika 5 Prije rezanja letve koja će cijelom dužinim povezivati sto sprijeda trebala mi je njena konačna mjera. To je značilo da montiram zadnju prečku i obezbjedim da noge stoje u odnosu na nju pod sigurnih 90 stepeni.

06 Obezbjedjivanje pravog ugla

Slika 6 O ovoj fori sam već pričao u tekstu „Praktična matematika“ tj radi se o primjeni Pitagorine teoreme iliti majstorski žargonom rečeno: „pravilu 3-4-5“. Ukratko: na katetama (noge i zadnja prečka) zacrtamo 30 i 40 cm od tjemena gdje se sastaju. Na poprečnoj prečki (hipotenuzi) obilježimo dvije linije na 50 cm rastojanja. Jednu od tih linija poklopimo sa 30, drugu sa 40, fiksiramo šarafima ili ekserima i eto sigurno pravog ugla.

07 Letva od jasena sada moze na konacnu mjeru

Slika 7 Sada sam imao tačnu mjeru za prednju prečku (rastojanje između nogu + žljebovi). Kako je tanka to sam je izrezao od jesena tj od tvrdog drveta bez čvorova.

08 Ubacena u zlijeb i privremeno fiksirana

Slika 8 Ubačena u žlijeb od nogu i privremeno fiksirana metalnim ugaonikom. Ovaj ugaonik sam kasnije upotrijebio i za konačno fisiranje (sto je demontažan) ali sam ga, radi pristupačnosti, pomjerio gore. O tome više riječi kasnije.

09 Spremno za izradu resetke

Slika 9 Sto konačno spreman za izradu rešetke koja će nositi fioke.

10 Projektovanje fioka

Slika 10 Projektovanje fioka u praksi. U SketchUp-u sam originalno nacrtao sto sa tri fioke ali se ispostavilo da to rješenje pravi prilične gubitke u korisnom prostoru. Onda sam u radionici, pomoću ove dvije letve sa slike, „predstavio 3D render model sa slajdovima u izometriji i kosom presjeku“ iliti isprobao kako bi to izgledalo sa dvije fioke i ispostavilo se – super!

11 Letve uz ivicu

Slika 11 Tako – sada sam imao sve konačne mjere i izrada rešetke je mogla da počne. Od jelovih daski 18 mm debljine izrezao sam ove pločice i na licu mjesta ih lijepio za onu donju prečku od jasena. Ovako ulijepljene će, kod finalne montaže, imati poklapanje 100% tj ništa se neće kriviti ili „zijevati“.

12 I ona po sredini

Slika 12 Srednja pločica koja ide između fioka.

13 Prilagodjavanje poprecnih letvi

Slika 13 Sada su na red došle uzdužne letve koje će povezivati prednju i zadnju prečku stola i, ujedno, biti nosači fioka.

14 Ljepilo + ekseri u prvom cugu

Slika 14 U prvom koraku fisirao sam ih pomoću ljepila i eksera.

15 Poprecne precke ulijepljene

Slika 15 Evo kako je to izgledalo po cijeloj dužini.

16 Posle i dodatno ojacane

Slika 16 A u drogom koraku sam sa unutrašnjih strana (gdje ne dolaze fioke) spojeve ojačao ovim komadima gredica. Takođe lejpilo + ekseri. I to je to što se rešetke tiče. Pusti da ljepilo uhavti pa idemo dalje.

17 LEeve za frontove izrezane i keksovane

Slika 17 Od jasena sam pripremio letvice za frontove fioke i izkeksovao ih.

18 Frontovi ulijepljeni

Slika 18 Frontovi ulijepljeni i izšmirglani.

19 Okvir fioke

Slika 19 Izrada fioka počala je sa okvirima. Šabloni za kutije, četiri letve i fiksiraj šarafima.

20 Dna za fioke

Slika 20 Dna izrezana od šperploče. Ovo je dobra fora za rezanje pločastih mateijala – polože se na stiropol a list cirkulara podesi tik preko debljine ploče. Krajnje praktično. Uzged, konkretan stiropol je crven jer je nešto farbano na njemu tj odličan je i kao podloga za farbanje jer je onda sve to lako prenjeti u neki ugao gdje ne smeta. Upotrebljivi ovi stiropli pa to ti je.

21 Ljepilo i ekseri

Slika 21 Ljepilo + ekseri i dna fioka fisirana za okvire.

22 Bit za poravnavanje

Slika 22 Na frezeru umetnut bit za poravnavanje …

23 Dno i okvir poravnati

Slika 23 … i dna fioka poravnata sa okvirima.

24 Klizaci za fioke

Slika 24 Montaža klizača – uzeo sam ove sa kuglicama jer im je precizniji „rad“ a i prilično veća nosivost od onih sa točkićima. O samoj montaži klizača posabno sam već pisao ovdje pa se sada neću zedržavati.

25 Izlaze skroz i imaju dobru nosivost

Slika 25 Fioka montirana – ovi klizači im dozvoljavaju da budu skroz izvučene što je baš praktično za upotrebu.

26 Fioke montirane

Slika 26 Evo – tako će to da bude. Dvije fioke definitivno imaju bolju iskorištenost prostora nego tri.

27 PRecke za ukrucivanje

Slika 27 Od nekih letvi preipremio sam i kosnike koji će ukrutiti sto na ljuljanje (pominani su već na slici 2). Ovo je, ujedno, bio i poslednji zahvat vezano za rezanje i lijepljenje tj čisto stolarski dio priče. Sada je na red došlo farbanje a onda i konačna montaža.

28 Sve rastavljeno i spremno za farbanje

Slika 28 Sve razmontirano.

29 Osnovna + zavrsni lak

Slika 29 Farbanje je išlo po koracima: kit za drvo, šmirglanje, osnovna boja, ponegdje opet kit, šmirglanje malom granulacijom, dva sloja srednje razrjeđenog završnog laka. Sve ovo je trajalo beskonačno. Farbao sam kompresorom.

30 Etison na noge

Slika 30 Na noge sam montaž kitom zalijepio etison kako bi se čuvao parket.

31 Fioke ubacene na mjesto

Slika 31 Fioke ubačene u rešetku i svi djelovi prenjeti u sobu gdje će sto da bude. Tj na finalnu montažu.

32 Spoj resetke sa prednjim nogama detalj

Slika 32 Za prednji dio nogu rešetka je ubačena u one žljebove pa onda fiksirana i metalnim ugaonikom.

33 Spoj zadnje precke sa nogama

Slika 33 Spoj zadnje prečke sa nogama i kosnik.

34 Noseca konstrukcija

Slika 34 Noseća konstrukcija spremna.

35 Ploca naslonjena

Slika 35 Ploča postavljena kako već treba da stoji …

36 I fiksirana metalnim L-ovima

Slika 36 … i odozdo, takođe, fiksirana mnoštvom metalnih ugaonika. Važno: prečnici šarafa su uži od rupa na ugaonicima tako da se drvetu dopušta da „radi“ tj veza je zamišljna kao „dinamična“ a ne kao kruta. Zbog toga sam se odlučio i na ove ugaonike sa po jednim šarafom.

37 Frontovi fioka i rucke

Slika 37 Frontovi fioka montirani zajedno sa ručkama. O načinu njihovog montiranja sam posebno pisao u tekstu o fiokaru.

38 Ekola

Slika 38 I sto gotov. Super je izašao!

Povezani tekstovi: Sto za pisanje – II Dio