Učeći silne matematičke teoreme, funkcije, definicije, … uglavnom napisane onim “uber” dosadnim matematičkim jezikom lako zaboravimo da se ustvari radi o jednoj vrlo primjenjljivoj nauci. Šteta što nam u školi nisu teoriju povezivali sa praktičnom primjenom. Definitivno bih bio redovniji na nastavi 🙂 Dakle, evo dva primjera praktične matematike iz moje radionice. Mislim da bi moglo valjati još nekome.

 

Slika 1: Prvi primjer – razmjeriti tačnih 75 ml na čaši koja samo ima oznaku za 250?! Važan uslov je da je čaša ravna tj da nije uži vrh a šire dno ili tako nešto.

Slika 2: Potreban alat je metar, olovka i digitron tj mobilni telefon u današnje vrijeme.

Slika 3: Prvo izmjerimo na koliko mm od dna se nalazi linija za 250 ml. Nalazi se na tačnih 80 mm.

Slika 4: E sada postavimo proporciju tj 250 ml naspram 80 mm je isto što i 75 ml naspram ??? milimetara. Malo po digitronu i dobijamo rastojanje od 24 mm.

Slika 5: Ostalo još da se zacrta gdje dolaze 24 mm od dna i eto mjere za 75 ml !!!

Slika 6: Drugi primjer – na stolu kojeg trenutno radim a koji i nije baš kratak pa, uz to, treba biti i demontažni trebalo je da noge postavim pod pravim uglom u odnosu na ovu letvu koja ih povezuje pozadi. Nisam mogao koristiti vinklu jer nemam baš toliko veliku a i ćoškovi su ometeni sa nogama pa je i ne mogu baš postaviti. Ništa za to – malo pitagorine teoreme tj majstorskim žargonom rečeno malo “pravila 3-4-5”.

Slika 7: Pravilo 3-4-5 kaže da ako jedna strana iznosi 3, druga 4 i linija koja ih povezuje (hipotenuza) iznosi 5 onda je to prav ugao! Radi jednako i za 30-40-50 i pomoću njega lako možete provjeravati i velike raspone kao npr zidove sobe ili ogradu oko placa. U ovom slučaju na jednoj strani sam razmjerio 30 cm a na drugoj 40 …

Slika 8: … onda sam na pomoćnoj letvi obilježio 50 cm i …

Slika 9: … linije poklopio jednu na drugu pa fiksirao sa dva šarafa.

Slika 10: I tako – stranice dovedene u vinklu očas posla.