Rad sa ivericom tj. pločastim materijalima meni nije baš najmiliji segment stolarstva ali itekako ima mnoge prednosti. Namještaj koji vam je potreban možete dobiti jeftinije, baš na mjeru koja odgovara vašem prostoru, ploče ne moraju da se farbaju i, najvažnije, ne morate imati skupe mašine jer ručna bušilica uglavnom odrađuje većinu posla. Pri montaži pločastih materijala umetanje tiplova prečnika 8 mm je odličan vid spajanja pored direktnog šarafljenja ili umetanja metalnih pločica i ugaonika. Pošto planiram neke projekte sa pločastim materijalima malo sam razrađivao „tehnologiju“ pomoću koje mogu tiplovati (čepovati) jednostavno, pouzdano, brzo i precizno. Rezulate „istraživanja“ donosim u nastavku tj opisana su dva načina i šablon kako sa tiplovima baratati u prvom slučaju samo brzo a u drugom i precizno.

Slika 1

Posle guglovanja raznoraznih ideja i gotovih alata kao i jednog neuspješnog prototipa ovo je neki dizajn koji je preživio. Važne mjere date su na skici.

Slika 2

Bukove letvice izrezane. Ovdje je dobro koristiti tvrđe drvo čisto radi dužeg vijeka trajanja samog šablona.

Slika 3

Letvice ulijepljene i ušarafljene.

Slika 4

Uz pomoć komada iverice obilježene konture …

Slika 5

… i po sredini izbušena rupa 8 mm. Ova rupa treba da bude vertikalna jer, je ona ustvari šablon. Idealno je ako imate stonu bušilicu a ako nemate onda vrlo pažljivo izbušite ručnom uz pomoć vinkle ili neke letve.

Slika 6

Radi čvrstog nalijeganja na ploče kao i smanjivanja vjerovatnoće da se naginje pri bušenju odlučio sam da urežem žlijeb po onoj konturi (18 mm). Opet, ako nemate mogućnosti da urezujete žljebove možete ovaj korak jednostavno preskočiti a šablon će i tako sasvim dobro raditi.

Slika 7

Malo sam se bio zanio sa urezivanjem pa je žlijeb ispao preširok. Ništa, tanka letvica, malo ljepila i sve OK.

Slika 8

Ostalo je još da se odozdo zalijepi ona letvica debljine 18 mm. Ovdje sam mogao jednostavno sataviti i komad ploče od iverice ali mi se nešto više sviđalo da šablon ostane jednobojan tj sav od istog matrijala.

Slika 9

Evo ga – spreman za akciju.

Slika 10

Puštanje u probni rad: prvo sam sa jedne strane nacrtao strjelicu koja će pomagati da se ne pobrkam.

Slika 11

Slično kao kod keksovanja naslonio sam dvije ploče kako već treba da stoje, povukao linije i nacrtao strjelice sa jedne strane.

Slika 12

Prvo sam nasadio šablon na ploču na kojoj treba izbušiti rupe po dubini. Otprilike da tipl viri nekih 1 cm kada ga ukucamo.

Slika 13

Nakon toga sam opet naslonio „strjelicu na strjelicu“ i izbušio i plitke rupe. Ovdje pomaže to što je donja letvica šablona (stopa) debela tačno 18 mm tj isto kao i ploča koja se obrađuje jer tako samo prislonimo i bušiiiii.

Slika 14

Dva (PVC) tipla za pokaznu vježbu.

Slika 15

I ploče montirane. Nije loše ispalo mada nije dovoljno precizno za sklapanje namještaja (nažalost). Može dobro poslužiti za montaže gdje „milimetarska“ preciznost nije obavezna jer je postupak baš brz ali za preciznije montaže morao sam dodatno usavršiti metodologiju. Oni špicevi koje često koristim u projektima sa punim drvetom su morali da uskoče. Dakle, precizniji postupak slijedi:

Slika 16

Prvo podesimo onu veću dubinu tako da tipl ostane da viri nekih 1 cm nakon ukucavanja. Ja (od skora) imam ove prstene pomoću kojih se napravi graničnik na samom boreru. Ranije sam jednostavno borer obmotavao izolir trakom koja mi je služila za orjentaciju koliko duboko sam izbušio. Traka se haba posebno ako ima više da se buši ali …

Slika 17

Opet verikalno bušenje.

Slika 18

Kada izbušimo dublje rupe utaknemo jedan tipl i izmjerimo kolike treba da budu one pliće rupe. Ovdje moramo paziti da budu manje od 18 mm kako nebi borerom probili na drugu stranu koja se vidi.

Slika 19

Pošto sam borer podesio na pliće rupe izvadio sam tipl i umetnuo špiceve. Špicevi nisu skupi i toplo ih preporučujem. Namjerno sam stavio tri rupe kako bih bolje provjerio preciznost samog postupka.

Slika 20

Sada sam jednostavno naslonio ploču na ploču kako već treba da stoje i kucnuo gumenim čekićem kako bi se špicevi ocrtali.

Slika 21

Bušenje horizontala na mjestima gdje su ostala udubljenja.

Slika 22

Tri tiple i …

Slika 23

… leglo kao saliveno iliti „milimetarski“.