Stega je nezaobilazni dio radionice. Bilo da je profi ili garaža bez stege jednostavno ne ide. Pošto moja (prastara) stega ima u originalu metalne čeljusti to bi stezanje drveta sa nijma ostavljalo neželjene tragove. Ovo se jednostavno zaobilazi tako što se metalne čeljusti zamjene drvenim. Dobro je upotrijebiti neko tvrdo drvo kao što su bukva ili hrast da duže traje a pametno je “u cugu” napraviti i nekoliko pari da bi se po potrebi čeljusti mogle brzo zamjeniti.