Nosači visećih elemenata. Ovdje primjenjeni za kačenje kutijastih polica ali najčešće ih možete vidjeti u kuhinjama. Mada izgledaju krhko iz primjera sopstvene kuhinje mogu potvrditi da im je nosivost sasvim dovoljna i dugotrajna tj evo cijelih 10 godina nose prilično natovarene viseće elemente. Dakle, kako to radi?

01 Nosac visecih elemenata

Slika 1: Prvo na internet. Ova slika, ustvari, sve pokazuje – može da se kači na zakačku a može i na šinu (kuhinje), ima šaraf odozdo za nivelisanje (podešavanje gore-dolje) i šaraf pozadi pomoću kojeg se element priljubi uza zid.

02 Saraf za naprijed-nazad

Slika 2: To je taj šaraf pozadi tj za priljubljivanje uza zid ili i za odbijanje od zida ako je isti kriv pa nam je to potrebno.

03 Saraf za gore-dolje

Slika 3: A ovo je šaraf odozdo tj onaj za nivelisanje.

04 Kutijaste police

Slika 4: Kutijaste police koje ćemo zakačiti pomoću ovih nosača.

05 Ledja rasarafljena i rupe izbusene

Slika 5: Pošto sam na leđima polica zacrtao gdje dođu ćoškovi ista sam „razšarafio“ i izbušio im rupe kuda će zakačke da prođu. Ovdje su zakačke bile bolje rješenje od šina jer su police planirane da stoje odvojeno jedna od druge. Možda je dobro pomenuti da sam nosače tj šarafe na njima postavio u srednji položaj tj po sredini navoja.

06 LEdja vracena na mjesto

Slika 6: Leđa polica vraćena na mjesto. Inače urađena su od šperloče debljine 5 mm.

07 Nosac zasarafljen

Slika 7: Noasač zašarafljen. Iz nekog razloga podsjeća me na mišolovku. Važno: Nosači imaju neki žlijeb sa strane (vidi prvu sliku) tako da treba kupiti jednak broj lijevih i desnih. Ja se zamalo nisam zeznuo pa kupio sve lijeve.

08 Dobro je obiljeziti rastojanja

Slika 8: Ovo je dobra praksa koja olakšava montažu. Izmjerimo i označimo rastojanje između centara rupa kroz koje treba da prođu zakačke. Tako pri montaži samo bacimo oko na napisano i odmah razmjeravamo na zidu.

09 Zakacka

Slika 9: Zakačka u zid

10 Razmjeravanje

Slika 10: Razmjeravanje.

11 Natakni, privuci i nivelisi

Slika 11: I evo ih nosači u akciji. Možeš da pritegneš i da podigneš/spustiš. Dobra stvar.

12 I to je to

Slika 12: I to je to. Police montirane.