Namještaj

Stolica na rasklapanje

Ligestul

Stalak za pisanje

Škanj, hoklica, šamlica