Ova dva elementa su djelovi jednostavne kuhinje koja polako nastaje u vikendici. Fiokar iz jednog od prethodnih postova je takođe dio iste kuhinje. Kako cijeli proces ide mic po mic tako će biti i objavljivan. Valjda jednog dana i dođemo do kraja.

Slika 1: Gomila dasaka spremna za akciju.

Slika 2: Dasku od koje ću isjeći pododve sam morao malo nadograditi. Gomila keksova, ljepilo i kad uhvati šmirglanje. Ispalo je sasvim OK.

Slika 3: Pod(ovi) izrezani na mjeru kao i daske koje će biti cokle. Takođe keksovanje, lijepljenje i šmirglanje.

Slika 4: Podovi spremni.

Slika 5: Sledeći na redu su bili bokovi. Po dva istovremeno pa su sigurno jednaki.

Slika 6: Bokove i podove sam spajao „multidisciplinarno“ – bukvalno. Prvo keksovi, pa onda kombinacija ljepila za drvo (oko keksova) i montaž kita na ravnim dionicama pa onda šarafima umjesto stega. Ako normalni spojevi drže 100 godina ovaj će 200.

Slika 7: „Multidisciplinarnost“ na djelu.

Slika 8: Malo ispod gornjih ivica bokova sam montirao po dvije letve koje su dale dodatnu krutost. Na ove elemente neću stavljati leđa jer je zid na koji se naslanjaju obložen keramikom pa mi se čini da je dobro ostaviti opciju da se može prići ovim pločicama radi čišćenja. Takođe ni vrhovi nisu potrebni jer se elementi podvlače pod radnu ploču. Ekonomik varijanta.

Slika 9 – Izrada krila: Dugačaki rezovi na „home made“ cirkularu. Ovi amortizeri sa slike mnogo pomažu. Inače, napravljeni su od onih hrastovih lajsni za parket.

Slika 10: Letve za krila izrezane i spoljne ivice zaobljene.

Slika 11: Sledeće na redu je bilo rezanje žljebova gdje će doći staklo.

Slika 12: I konačno rezanje krila na mjeru. Takođe oba istovremeno.

Slika 13: Keksovanje krila.

Slika 14: I krila ulijepljena.

Slika 15: Spajanje krila sa okvirima sam odlučio da uradim klap šarkama. Procedura za montažu ovih šarki je opisana u jednom od ranijih tekstova.

Slika 16: Krila montirana. Mogu i ona da se lakiraju.

Slika 17: Prije montaže stakla dobro je postaviti magnete zbog lakšeg pristupa

Slika 18: A i ručke (kad već montiramo).

Slika 19 – Montaža stakla: Između stakla i žlijeba sam stavio silikon i kada je uhvatio sa druge strane ukucao ekserčiće koji će dodatno osigurati staklo od ispadanja.

Slika 20: Pošto je staklo 4 mm debelo tj nešto teže nego što se meni dopalo odlučio sam da, sa unutrašnje strane, krila ojačam ugaonicima. Za svaki slučaj.

Slika 21: I tako – ekonomik elementi skockani. Po sredini sam im dodao po jednu policu koja je nešto uža kako se nebi naslanjala na staklo tj bola oči.