Slika 1 Bukova i hrastova letvica.

Slika 2 Prvo sam nacrtao raspored budućih rupa. One su prečnika 30 mm a rastojanje između dva centra je nekih 40 mm.

Slika 3 Kada je sve bilo razmjereno kako treba, tačkašem sam ukucao centre i borerom 30 mm izbušio rupe.

Slika 4 Sa druge strane hrast usitnjen na potrebnu dužinu …

Slika 5 … i malo mu zaobljene ivice.

Slika 6 Ljepilo i nožice samo pritisnute i malo prodrmane po bukvi kako bi se isto fino rasporedilo. Nisam koristio stege nego samo ostavio da stisne.

Slika 7 Dvije ruke bezbojnog laka.

Slika 8 I sve spremno za farbanje.

A evo ih i u akciji