Kako razmjeriti neku letvu, ploču ili čak cijeli zid/pod na dva, tri, četiri, … jednaka dijela.

Slika 1 Procedura je ista bez obzira na veličinu onoga što razmjeravamo. Npr podjelimo ovu letvu sa slike na 3 jednaka dijela.

Slika 2 Početak metra poravnamo sa jednom ivicom …

Slika 3 … poravnato …

Slika 4 … i onda njegov drugi kraj zakosimo dok se ne poklopi sa suprotnom ivicom neki broj djeljiv sa 3. U ovom slučaju to bilo 18 cm.

Slika 5 Ostaje još da obilježimo trećine od 18 tj 6 cm i 12 cm i to je to – imamo letvu podjeljenu na tri jednaka dijela.

Slika 6 Evo još češćeg primjera – četiri jednaka dijela (npr želimo napraviti ram za slike od ovog komada drveta). Opet zakosimo i poravnamo …

Slika 7 … ali ovog puta sa brojem koji je djeljiv sa 4. Konkretno za ovaj slučaj to je 16 cm.

Slika 8 Obilježimo četvrtine od 16 tj 4, 8 i 12 cm i eto letve podjeljene na četiri jednaka dijela. I tako, već prema potrebi u nedogled.

Slika 9 Međutim, ubjedljivo najčešči slučaj razmjeravanja je dijeljenje na dva jednaka dijela odnosno traženje sredine na nekoj letvi. Toliko se često koristi da je čak smišljeno i ovo jednostavno pomagalo bazirano na opisanom principu.

Slika 10 Evo kako se pravi: na nekoj letvi(ci) nešto dužoj od širine onih na kojima radimo nađe se središnja linija po već opisanoj proceduri. Ovje je to to bilo 6 cm na kraju odnosno 3 cm po sredini.

Slika 11 Izmjerimo prečnik olovke koju korisitmo.

Slika 12 I u sredini središnje linije 🙂 izbušimo rupu za nju.

Slika 13 Na jednakim rastojanjima od ove rupe (nešto šire od letvi koje obrađujemo) izbušimo i dvije rupe za tiple.

Slika 14 Same tiple se ulijepe pod pravim uglom i …

Slika 15 … pomagalo spremno za upotrebu.

Slika 16 Evo kako se koristi: Pomagalo se nakosi da tiple „zapnu“ o bokove letve i …

Slika 17 … i jednostavno se povuče linija. Krajnje jednostavno i vrlo praktično.

Slika 18 Linija tačno po sredini i to svaki put.