Slika 1 Zazor koji se pojavio na jednom od bokova prilikom izrade stepstool-a.

Slika 2 Prvo se u procjep nalije ljepilo za drvo. Brzovezujuće je bolja varijanta – ukoliko imate.

Slika 3 Onda se uzme puna šaka piljevine (isto drvo) i dobro se utlja u procjep.

Slika 4 Ostavi se potrebno vrijeme da ljepilo „stisne“ i onda finom šmirglom fuga lijepo obradi.