Fiokar od pločastog materijala.

Slika 1

Nakon projektovanja u SketchUp-u i odnošenja krojne liste na stovarište fiokar stigao u djelovima.

Slika 2

Prvi korak je bilo urezivanje žljebova za dna fioka. Ovo se često ne radi već se dna prosto ukucaju odozdo ali … ja praktikujem. Na cirkularu sam podesio dubinu lista na nekih 7-8 mm i iz dva prolaza napravio dovoljno široke žljebove.

Slika 3

Pošto sam imao neku tablu lesonita u radionici to, na stovarištu, nisam naručivao da mi izrežu dna i leđa nego sam ih sam skockao na potrebnu mjeru.

Slika 4

Prije spajanja samih fioka u čeone letve sam izbušio po par rupa za šarafe kojima ću kasnije pričvrstiti frontove i po par plitkih rupa od 8 mm koje će mi pomoći da ih pozicioniram kako treba.

Slika 5

Fioke montirane sa po dva šarafa kroz bokove. Rupe za ove šarafe sam prethodno izbušio na stonoj bušilici i malo im oborio ivice kako bi glave šarafa fino nalegle. U ovoj fazi sam ukapirao da sam u krojnoj listi potpuno zaboravio da naglasim da se kantuju vrhovi. Bezveze … promakne ti sitnica i … eto dodatnog posla.

Slika 6

Srećom sam imao neku samoljepljivu kant traku od ranije. Nije iste boje ali to ionako dolazi unutra pa nije toliko važno. Detaljnije o samoj proceduri sam pričao u postu o kantovanju.

Slika 7

E sada je na red došlo konačno projektovanje. Na ivice bokova sam naljiepio molersku traku, uzduž posložio frontove sa razmacima od 3 mm (molerski krstići) i onda posložio fioke kako već treba da stoje.

Slika 8

Onda sam na traci obilježio gdje dolazi dno a gdje vrh fioke i (najvažnije) gdje dolazi sredina. Srednju liniju sam prenio i na samu fioku jer nam je ona važna za montiranje klizača.

Slika 9

Onda sam naslonio i drugi bok (čelo na čelo) i na njega takođe prenio sva linije.

Slika 10

Klizači kupljeni u gvožđari. Opet sam uzeo
ove kuglične koji se teleskopski izvlače. Već
sam ih pominjao i ranije i stvarno mi se čine
mnogo boljim u odnosu na one sa dva
točkića. Sa strane postoje ručice pomoću
kojih se klizač da rastaviti radi lakše montaže
kako je to već pokazano u tekstu o zamjeni
klizača.

Slika 11

Sredine klizača sam postavio na one označene srednje linije i, uz pomoć vinkle, ih ušarafio za bokove. Dobro ih je malo uvući unutra (par milimetara) tj ne montirati ih uz samu ivicu kako bi bili sigurni da će svaka fioka moći da se zatvori do kraja.

Slika 12

Onaj dio koji se odvaja sam takođe namjestio na srednju liniju koju sam prenio na fioke (slika 8) i zašarafio. Naravno pod pravim uglom tj u vikli.

Slika 13

Kada su klizači bili montirani na red je došlo formiranje okvira. U bokovima sam izbušio rupe za šarafe (oborio ivice) jer se taj dio neće vidjeti. Uz pomoć onih ugaonika sa po dvije rupe za stege sam obezbjedio prave uglove i potrebnu krutost i konačno zašarafio.

Slika 14

Okvir ušarafljen i fioke utaknute u klizače.

Slika 15

Kako još uvjek nema leđa krutost mu daju letvice i stege.

Slika 16

Ovo je dobar štos kojeg sam pokupio na internetu. Ispod pločastog materijala se stavi stirodur (ili stirpol), visina lista se podesi tek toliko da zubi izvire preko ivice ploče i … reži Miško.

Slika 17

Leđa izrezana i ukucana na okvir.

Slika 18

Ostalo je još da se montiraju frontovi. Isto kao kod fiokara od punog drveta u one plitke rupe od 8 mm (slika 4) sam umetnuo špiceve za tiple, postavio prvi front kako već treba da stoji i kucnuo gumenim čekićem da se ocrtaju špicevi. Onda sam po tim špicevima izbušio plitke rupe i u samiom frontovima, umetnuo po komad tipla u svaku rupu i natakako front.

Slika 19

Uz pomoć keramičkih krstića sam obezbjedio luft između već postavljenog i sledećeg fronta, poravnao spoljne ivice i ponovio proceduru.

Slika 20

Kada su svi frontovi bili sa izbušenim rupama i umetnutim tiplovima ostalo je još samo da se ušarafe otpozadi.

Slika 21

Montaža nogu odozdo.

Slika 22

I evo ga – frontovi legli pod konac.

Slika 23

Čak i radi. Slični tekstovi: Fiokar